Aktualności

Odwołanie zajęć/konsultacji -dr I.Jacewicz (20-03-2014)
W dn. 25.03.-03.04.2014 zajęcia i konsultacje dr I.Jacewicz są odwołane (wyjazd w ramach projektu naukowego).

Lista osób zakwalifikowanych na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana o profilu kształcenia ogólnoakademickim (22-07-2014)
dostępna jest z Zakładce: Dla kandydatów -> Rekrutacja -> Aktualności - http://www.ikla.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/rekrutacja/aktualnosci.php

Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia II stopnia na kierunku lingwistyka stosowana specjalność tłumaczenie specjalistyczne, o profilu kształcenia ogólnoakademickim (22-07-2014)
dostępna jest z Zakładce: Dla kandydatów -> Rekrutacja -> Aktualności - http://www.ikla.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/rekrutacja/aktualnosci.php

 

Aktualności

  • Od 01.10.2014 roku zmieni się nazwa naszego Instytutu i będzie brzmieć: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. 
  • Z dniem 1 kwietnia 2014 r. do grona pracowników Instytutu dołączyła Pani dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber.
  • W dniu 4. marca 2014 r. Pani dr Małgorzata Świderska uzyskała stopień naukowy dr habilitowanego.
  • W dniu 19. lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora Pani Prof. dr hab. Annie Tylusińskiej-Kowalskiej.

 

Published with financial support from UE Erasmus Programme