Aktualności

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr B. Schwencke (15-04-2014)
W dniach 5-9.05.2014 r. dr B. Schwencke odwołuje zajęcia oraz dyżur (wyjazd w ramach programu Erasmus).

Odwołanie zajęć - dr Ł. Karpiński (14-04-2014)
W dniu 14.04.2014 r. (poniedziałek) dr Ł. Karpiński odwołuje zajęcia z Lingwistyki tekstu o godz. 18.50-20.20 (II rok, studia wieczorowe).

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr P. Twardzisz (11-04-2014)
W dniu 15.04.2014 r. (wtorek) dr P. Twardzisz odwołuje zajęcia i konsultacje (udział w konferencji naukowej).

 

 

 

Aktualności

  • Od 01.10.2014 roku zmieni się nazwa naszego Instytutu i będzie brzmieć: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. 
  • Z dniem 1 kwietnia 2014 r. do grona pracowników Instytutu dołączyła Pani dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber.
  • W dniu 4. marca 2014 r. Pani dr Małgorzata Świderska uzyskała stopień naukowy dr habilitowanego.
  • W dniu 19. lutego 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora Pani Prof. dr hab. Annie Tylusińskiej-Kowalskiej.

 

Published with financial support from UE Erasmus Programme